ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Co już za nami

Beskid  powrócił z warsztatów artystycznych na Kaszubach.

Beskid powrócił z warsztatów artystycznych na Kaszubach.

Grupy dziecięce Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” powróciły
z warsztatów artystycznych na Kaszubach.

 

W dniach od 10 lipca do 16 lipca 2017 dzieci z pierwszej, drugiej i trzeciej grupy Zespołu Pieśni i Tańca „Beskid” uczestniczyły w warsztatach nauki tańców i przyśpiewek kaszubskich, które zorganizowano w Centrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w miejscowości Brusy na Kaszubach. Dzięki uprzejmości pani dyrektor Anny Orlikowskiej, instruktorzy pani Katarzyna Kamrowska oraz pan Mirosław Stoltmann przez kilka dni wprowadzali nasze dzieci w tajniki kaszubskiej kultury. Pomocą podczas zajęć służyli również członkowie zespołów działających w tamtejszym domu kultury m.in. Zespołu „Krebane” i Zespołu „Gwiżdże”. Wspólne zajęcia były dla dzieci okazją do wspaniałej zabawy i integracji.

 

Podczas pobytu na Kaszubach członkowie ZPiT „Beskid” zwiedzili Kalwarię Wielewską oraz Kaszubski Park Etnograficzny, gdzie uczestniczyli w 44 Jarmarku Wdzydzkim. Świetną zabawą były również udział w podchodach zorganizowanych w kaszubskich lasach oraz kąpiel w Ąqua Parku w miejscowości Kościerzyna.

 

Owocem pobytu ZPiT „Beskid” na Kaszubach będzie program artystyczny z tego regionu, którego tworzenie rozpocznie się już we wrześniu.


Serdeczne podziękowania dla naszych przyjaciół z Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach oraz dla personelu Gościńca „Mięta i Woda”.
 

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury Włókniarzy
ul. 1 Maja 12
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 56 93; e-mail: wlokniarz@mdk.beskidy.pl
Termin:  2017-07-15 - 2017-07-16