ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Wydarzenia

Razem w kulturze - nowy projekt Kubiszówki

Razem w kulturze - nowy projekt Kubiszówki

 

 

 

 

 

 

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz jest jedną z pięćdziesięciu placówek w Polsce, które zakwalifikowały się do udziału w tegorocznej edycji programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Jego celem jest inicjowanie działań służących wzmocnieniu zaangażowania domów kultury w życie społeczności lokalnych i aktywizowanie mieszkańców do współtworzenia kultury.

W ramach wyżej wymienionego programu Kubiszówka będzie realizowała projekt „Razem w Kulturze”, na który otrzymała grant w kwocie 30 tysięcy złotych. W pierwszym etapie projektu od kwietnia do czerwca br., dom kultury przeprowadzi diagnozę zasobów kulturotwórczych oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców Bielska-Białej, ze szczególnym uwzględnieniem rewitalizowanych dzielnic miasta: Śródmieścia, Dolnego i Górnego Przedmieścia oraz ogłosi konkurs na inicjatywy lokalne w obszarze kultury. W drugim etapie projektu, jesienią tego roku, autorzy wybranych inicjatyw wspólnie z domem kultury zrealizują swoje pomysły. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w Kubiszówce lub w przestrzeni publicznej centrum miasta.

 


UWAGA! UWAGA! UWAGA!

 

Ogłaszamy konkurs na inicjatywy lokalne!

Preferowane będą zadania:
- mające na celu angażowanie mało aktywnych środowisk,
- mające na celu wzmacnianie pozytywnego wizerunku miasta poprzez działania kreatywne,
- działania interaktywne nie będące jednorazowymi wydarzeniami,
- działania wykorzystujące dziedzictwo kulturowe miasta budujące lokalną tożsamość,
- wydarzenia o charakterze międzypokoleniowym oraz interdyscyplinarnym.

W ramach projektu dofinansowanych zostanie od 3 do 7 inicjatyw.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 24 maja do 7 czerwca  2018 roku.     

Ogłoszenie oficjalnych wyników wyboru inicjatyw nastąpi 9 czerwca 2018 roku, informacje podane zostaną na stronie internetowej, autorzy inicjatyw zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowy regulamin oraz wniosek na organizację projektu kulturalnego można pobrać w załączniku.

Powrót

Miejsce wydarzenia

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz
Słowackiego 17, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: +48 33 812 58 86; e-mail: kubiszowka@mdk.beskidy.pl
Termin:  2018-11-30

Do pobrania / Multimedia

Regulamin konkursu na inicjatywy lokalne
Pobierz
Wniosek na organizację projektu kulturalnego
Pobierz
Wniosek na organizację projektu kulturalnego
Pobierz