ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

zajęcia relaksacyjne dla PAŃ

 

 

Z A J Ę C I A

 RELAKSACYJNE ZAJĘCIA DLA  PAŃ

z elementami jogi

zajęcia w środę o godz. 18.00

z a p r a s z a m y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót