ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

PIANINO / KEYBOARD

Adresat zajęć: dzieci od 6 roku życia (nauka gry na keyboardzie), młodzież i dorośli zainteresowani nauką/doskonaleniem gry keyboardzie/pianinie.

Termin zajęć: środy 15.00-17.00(uczestnicy zajęć nauki gry na keyboardzie dzieleni są na podgrupy w zależności od wieku i stopnia zaawansowania; każda z podgrup pracuje z instruktorem 1 godzinę tygodniowo).
Dla zainteresowanych możliwa jest nauka indywidualna (pianino, keyboard) w terminach ustalanych bezpośrednio z instruktorem.

Instruktorka: Natalia Firlej
Magister muzyki (Kijowski Państwowy Instytut Kultury i Sztuki, Szkoła Muzyczna II stopnia w Winnicy), pedagog (nauka gry na fortepianie, teoria muzyki), akompaniatorka, instruktorka gry na keyboardzie (po kursie Yamahy), jurorka przeglądów muzycznych dla dzieci i młodzieży.

W programie: Zajęcia rozwijają zdolności muzyczne uczestników, umożliwiają zapoznanie z podstawowymi wiadomościami o muzyce, rozwijają techniczną biegłość gry na instrumencie.
Uczestnicy poznają piosenki w łatwym wykonaniu na dwie ręce, utwory znanych kompozytorów, wykonują wprawki doskonalące technikę gry.
Nauczyciel zapewnia materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć i ćwiczeń w domu.
Pracownia, w której odbywają się zajęcia, wyposażona jest we własne instrumenty (pianino/keyboardy).

Informacje o zespole: Zespół instrumentalny działa w Kubiszówce od wielu lat. Pod opieką Natalii Firlej zajęcia odbywają od lutego 2013 roku.

Powrót