ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 PIANINO / KEYBOARD 

PIANINO / KEYBOARD

Adresat zajęć: dzieci od 6 roku życia (nauka gry na keyboardzie), młodzież i dorośli zainteresowani nauką/doskonaleniem gry keyboardzie/pianinie.

Termin zajęć: termin do uzgodnienia z instruktorem.

Instruktor: Dariusz Klimek

W programie: Zajęcia rozwijają zdolności muzyczne uczestników, umożliwiają zapoznanie z podstawowymi wiadomościami o muzyce, rozwijają techniczną biegłość gry na instrumencie.
Uczestnicy poznają piosenki w łatwym wykonaniu na dwie ręce, utwory znanych kompozytorów, wykonują wprawki doskonalące technikę gry.
Nauczyciel zapewnia materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do zajęć i ćwiczeń w domu.
Pracownia, w której odbywają się zajęcia, wyposażona jest we własne instrumenty (pianino/keyboardy).

 

Powrót