ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

WALOR 1

Adresat zajęć: dzieci w wieku 7-9 lat.

Termin zajęć: środa w godz. 15.00–17.00.                      

Instruktorka: Katarzyna Żaczek
Magister wychowania plastycznego. Absolwentka Studium Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej. Czynnie działa w środowisku plastyków bielskich (wystawy  autorskie), organizuje  konkurs plastyczny dla dzieci z terenu miasta Co słonko widziało oraz wystawy sztuki dzieci i
młodzieży na terenie Kubiszówki. Od kilku lat prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki we współpracy z ATH. Pomaga młodzieży w rozwoju talentu – pod jej opieką wyrosło wielu przyszłych adeptów sztuki (studenci ASP, artyści, wykładowcy)

W programie: Dzieci poznają różne techniki plastyczne, takie jak: malowanie akwarelą, temperą, rysunek pastelami suchymi i olejnymi, techniki mieszane, malowanie nietypowymi narzędziami, wyklejanka, wydzieranka, kolaż, frotaż, monotypia, lepienie drobnych form z gliny i plasteliny.
Prace plastyczne wykonywane podczas zajęć są inspirowane przyrodą, sztuką, poezją i utworami literackimi dla dzieci.
Podstawowe zagadnienia są przekazywane w przystępny sposób, aktywizujący uczestników (np. za pomocą zagadek).

Informacje o zespole: Grupy Walor mają w Kubiszówce wieloletnią tradycję. Od piętnastu lat zajęcia prowadzi Katarzyna Żaczek, również wychowanka  Kubiszówki.
Dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych, m.in. w międzynarodowych konkursach Bohunova Paleta, Barevny Svet, Mieszkam w Beskidach, a w także wielu innych konkursach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim. Mają na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia.

Powrót