ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

HISTORIA SZTUKI

Adresat zajęć: młodzież licealna, pasjonaci historii sztuki.

Termin zajęć: grupa podstawowa  - poniedziałek i wtorek, godz. 15.00-17.00

grupa zaawansowana - poniedziałek i wtorek, godz. 17.00-19.00

PROWADZIMY NABÓR DO GRUPY DLA DOROSŁYCH

Instruktorka: Sara Brudny

W programie: Spotkania będą poświęcone kolejnym epokom historii sztuki w układzie chronologicznym z uzupełnieniami o ikonografię, teorię sztuki, ornamentykę czy techniki artystyczne.
Uczestnicy zapoznają się ze schematem pisania poprawnego opisu dzieła sztuki, analizy porównawczej, zapisu bibliograficznego.
Zajęcia mają nie tylko rzetelnie przygotować do matury z historii sztuki, ale także zainteresować tematem i poszerzyć wiadomości z tematów artystycznych.
Spotkania będą się odbywać w dwóch grupach: podstawowej i zaawansowanej.

Informacje o zespole:
Pani Sara jest kolejnym po Kamie Guzik oraz Joannie Stryjewskiej instruktorem kontynuującym tradycję zajęć historii sztuki w Kubiszówce.
Historia sztuki pod kierunkiem Kamy Guzik (od września 2013 r.) była kontynuacją zajęć od lat prowadzonych w Kubiszówce przez p. Ewę Kubieniec.
Wśród wychowanków placówki, którzy uczestniczyli w zajęciach z historii sztuki, są nie tylko osoby, które zdawały egzamin dojrzałości z tego przedmiotu, ale także laureaci Olimpiady Artystycznej i studenci/absolwenci historii sztuki. Kama Guzik również jest byłą uczestniczką zajęć Ewy Kubieniec.

Powrót