ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Zespół tańca współczesnego ENIGMA

Adresat zajęć: młodzież w wieku 12-18 lat.

Termin zajęć: 
 Poniedziałek 18:30 - 20:30.
 

Instruktorka: Sabina Gwizdała
Dyplomowana instruktorka tańca współczesnego, absolwentka pedagogiki ze specjalizacją animacji społeczno-kulturalnej (Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie). Przez 12 lat tańczyła w Teatrze Tańca Flex w Bielsku-Białej, wyróżnianym na konkursach choreograficznych (m.in. Grand Prix Polski). W 2008 roku podczas Ogólnopolskich IV Piotrkowskich Impresji Tanecznych otrzymała tytuł najlepszej tancerki w Polsce. Współpracowała  z Tomaszem Wesołowskim przy Studium Teatru Fizycznego jako asystentka choreografa. Od lutego 2010 roku współpracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, a od lutego 2013 roku z Teatrem CST w Cieszynie. Prowadzi zajęcia w Bielsku-Białej oraz warsztaty w innych miastach, m.in. w Siemianowicach Śląskich i Katowicach.

W programie: Celem zajęć jest poznawanie wiedzy technicznej dotyczącej tańca, nabywanie umiejętności rozumienia ruchu, świadomości ciała i dostosowanie technik tanecznych do możliwości i predyspozycji fizycznych uczestników.
Zajęcia w grupie młodzieżowej dają możliwość zapoznania się z zaawansowanym poziomem tańca współczesnego, modern, jazzu, strechingu. Są skierowane do osób, które kontynuują swoją przygodę z tańcem.

Informacje o zespole: Enigma działa w Kubiszówce od października 2011 roku. Grupa występowała kilkakrotnie w auli Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja w Bielsku-Białej, w koncercie charytatywnym w Bielskim Centrum Kultury; uczestniczyła w III Turnieju Tańca Freestyle w Katowicach (maj 2013). W roku kulturalnym 2013/2014 odniosła następujące sukcesy:
-
I miejsce ex aequo w kategorii: inscenizacja taneczna IX Międzynarodowych Jesiennych Spotkaniach Artystycznych TALIZMAN SUKCESU 2013 w Hałcnowie,
- kwalifikacja w VII Ogólnopolskich Konfrontacjach Tańca Współczesnego w Mielcu 2013,
- wyróżnienie w kategorii: taniec współczesny i jazzowy, tancerze 12-15 lat w VIII Ogólnoposkim Festiwalu Tańca Nowoczesnego TAŃCZĄC W JASNOŚCIACH w Tarnowskich Górach 2014.

Uczestniczki zajęć Enigmy zdobyły też w roku 2013/2014 nagrody indywiualne:

ZUZANNA ROGULA nagroda za solowy występ w II edycji konkursu choreograficznego STREFA TAŃCA.

PATRYCJA HARĘŻA nagroda za solowy występ w II edycji konkursu choreograficznego STREFA TAŃCA.

Powrót

Galeria