ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Dziecięca Grupa Twórcza KRAINA BAŚNI 

Dziecięca Grupa Twórcza KRAINA BAŚNI

Adresat: dzieci w wieku 2,5 - 5 lat.

Termin zajęć: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Instruktorki: Joanna Jatkowska i Danuta Słowiak
 

W programie:
- zajęcia naukowe dla maluchów (wspierające rozwój intelektualny dzieci),
- zabawy rytmiczno-muzyczne (umuzykalniające i rozwijające ruchowo),
- zabawy językowe (wspomagające rozwój mowy ojczystej i wprowadzające do nauki języków obcych),
- działania teatralne,
- prace plastyczne i plastyczno-techniczne.
Zajęcia w KRAINIE BAŚNI stanowią połączenie zabawy z nauką, wspierają rozwój psychoruchowy maluchów, uczą samodzielności i współdziałania w grupie rówieśniczej. Występy na scenie i udział w atrakcyjnych imprezach artystycznych dają dzieciom możliwość rozwijania własnej osobowości, zainteresowań i ujawniania talentów.

Informacje o zespole: KRAINA BAŚNI ma w Kubiszówce wieloletnią tradycję. Wychowankowie zespołu zazwyczaj kontynuują twórcze przygody w różnych grupach Kubiszówki dla starszych uczestników. Wśród obecnych członków zespołu zdarzają się dzieci osób, które w przeszłości także brały udział w zajęciach KRAINY BAŚNI.

Powrót