ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

KOŁO SZACHOWE

Adresat zajęć: dzieci ze szkół podstawowych.

Termin zajęć: środy 16.00 - 17.30 i  17.30–20.00.

Instruktor:  Michał Paździora
Magister inżynier  (inżynieria środowiska), instruktor dyscypliny sportu o specjalności SZACHY. Szachista-pasjonat, członek Beskidzkiej Ligii Szachowej, współorganizator turniejów szachowych.

W programie: nauka gry w szachy, poznanie historii szachów, poznanie sylwetek współczesnych szachistów i wybitnych szachistów z przeszłości, turnieje wewnętrzne, turnieje klasyfikacyjne.
Grając w szachy, uczestnicy zajęć rozwijają zdolność logicznego myślenia, ćwiczą zdolność koncentracji, rozwijają także takie umiejętności, jak samodyscyplina, szacunek dla przeciwnika/drugiej osoby, umiejętność samooceny.
W roku szkolnym 2013/2014 uczestnik zajęć
OLIVIER ZATOPEK odniósł pierwszy sukces podczas zawodów: V kategoria szachowa w turnieju szachowym w Strumieniu (23.01.2014).

Informacje o zespole: Koło szachowe rozpoczęło swoją działalność w Kubiszówce we wrześniu 2013 roku.
Od tamtej pory nasi szachiści biorą udział w turniejach szachowych i zajmują coraz lepsze miejsca.

Powrót

Galeria