ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

WALOR 4

Adresat: młodzież w wieku 16-19 lat.

Termin zajęć: środy w godz. 17.00–20.00.

Instruktorka: Katarzyna Żaczek
Magister wychowania plastycznego. Absolwentka Studium Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej. Czynnie działa w środowisku plastyków bielskich (wystawy autorskie), organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z terenu miasta Co słonko widziało oraz wystawy sztuki dzieci i młodzieży na terenie Kubiszówki. Od kilku lat prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki we współpracy z ATH. Pomaga młodzieży w rozwoju talentu – pod jej opieką wyrosło wielu przyszłych adeptów sztuki (studenci ASP, artyści, wykładowcy).

W programie:
- poznawanie różnorodnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych (monotypia, linoryt),
- rozwijanie umiejętności warsztatowych poprzez: rysowanie martwej natury, portretu i postaci ludzkiej na podstawie obserwacji,
- tworzenie prac plenerowych,
- poznanie wybranych kierunków w sztuce oraz sylwetek wybranych twórców na przestrzeni dziejów,
- rozwijanie wiedzy dotyczącej perspektywy, skrótów perspektywicznych, światłocienia, proporcji, kompozycji oraz gam barwnych.

Informacje o zespole: Grupy Walor mają w Kubiszówce wieloletnią tradycję. Od piętnastu lat zajęcia prowadzi Katarzyna Żaczek, również wychowanka Kubiszówki. Dzieci i młodzież biorą udział w licznych konkursach plastycznych, m.in. w międzynarodowych konkursach Bohunova Paleta, Barevny Svet, Mieszkam w Beskidach, a w także wielu innych konkursach na szczeblu miejskim i ogólnopolskim. Mają na swoim koncie liczne nagrody i wyróżnienia.

Powrót

Galeria