ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 PLASTUSIE 

PLASTUSIE

Adresat: Zespół działa w dwóch grupach wiekowych:
PLASTUSIE 1: dzieci 4-letnie
PLASTUSIE 2: dzieci w wieku 5–6 lat

Termin zajęć: grupa młodsza – wtorki i czwartki w godz. 15.00–16.00, grupa starsza – wtorki i czwartki w godz. 16.00–17.00.

Instruktorka: Katarzyna Żaczek
Magister wychowania plastycznego. Absolwentka Studium Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej. Czynnie działa w środowisku plastyków bielskich (wystawy autorskie), organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z terenu miasta Co słonko widziało oraz wystawy sztuki dzieci i młodzieży na terenie Kubiszówki. Od kilku lat prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki we współpracy z ATH. Pomaga młodzieży w rozwoju talentu – pod jej opieką wyrosło wielu przyszłych adeptów sztuki (studenci ASP, artyści, wykładowcy).

W programie: Dzieci poznają poprzez zabawę narzędzia oraz różne techniki plastyczne. Instruktorka sięga podczas zajęć po utwory literackie i muzyczne, które stają się inspiracją wykonywanych prac plastycznych.
Zajęcia rozwijają wyobraźnię i wspomagają rozwój zdolności manualnych dzieci.

Informacje o zespole: Zespół Plastusiów ma w Kubiszówce wieloletnią tradycję. Od pięciu lat grupę prowadzi Katarzyna Żaczek. Dzieci biorą udział w licznych konkursach plastycznych. Największym dotychczasowym osiągnięciem przedstawiciela zespołu Plastusiów było Złote Pasmo w międzynarodowym konkursie Bohunova Paleta.

Powrót