ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 TRALALUSZKI 

TRALALUSZKI

Adresat: Zespół działa w dwóch grupach wiekowych:
TRALALUSZKI 1: dzieci w wieku 3-4 lata
TRALALUSZKI 2: dzieci w wieku 5-6 lat

Termin zajęć: grupa młodsza – wtorki i czwartki w godz. 15.00–16.00, grupa starsza – wtorki i czwartki w godz. 16.00–17.00.

Instruktorka: Sabina Gwizdała
Dyplomowana instruktorka tańca współczesnego, absolwentka pedagogiki ze specjalizacją animacji społeczno-kulturalnej (Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie). Przez 12 lat tańczyła w Teatrze Tańca Flex w Bielsku-Białej, wyróżnianym na konkursach choreograficznych (m.in. Grand Prix Polski). W 2008 roku podczas Ogólnopolskich IV Piotrkowskich Impresji Tanecznych otrzymała tytuł najlepszej tancerki w Polsce. Współpracowała  z Tomaszem Wesołowskim przy Studium Teatru Fizycznego jako asystentka choreografa. Od lutego 2010 roku współpracuje z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, a od lutego 2013 roku z Teatrem CST w Cieszynie. Prowadzi zajęcia w Bielsku-Białej oraz warsztaty w innych miastach, m.in. w Siemianowicach Śląskich i Katowicach.

Joanna Jatkowska - mgr sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi, śpiewaczka, aktorka, animatorka młodzieżowych teatrów musicalowych.

W programie: Blok zajęć umuzykalniająco-tanecznych z elementami rytmiki. Zajęcia stwarzają możliwość rozwoju poczucia rytmu i słuchu muzycznego u dzieci, a także kształtują prawidłową postawę i motorykę ciała.

Informacje o zespole: Tralaluszki działają w Kubiszówce od wielu lat. Od maja 2013 roku grupę prowadzą Sabina Gwizdała oraz Joanna Jatkowska.

Powrót

Galeria