ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

ATELIER

Adresat: dorośli zainteresowani działaniami plastycznymi.

Termin zajęć: czwartki w godz. 17.00–20.00.

Instruktorka: Katarzyna Żaczek
Magister wychowania plastycznego. Absolwentka Studium Arteterapii w Instytucie Ericksonowskim oraz studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej. Czynnie działa w środowisku plastyków bielskich (wystawy autorskie), organizuje konkurs plastyczny dla dzieci z terenu miasta Co słonko widziało oraz wystawy sztuki dzieci i młodzieży na terenie Kubiszówki. Od kilku lat prowadzi warsztaty plastyczne dla dzieci w ramach Festiwalu Nauki i Sztuki we współpracy z ATH. Pomaga młodzieży w rozwoju talentu – pod jej opieką wyrosło wielu przyszłych adeptów sztuki (studenci ASP, artyści, wykładowcy).

W programie:
- poznawanie różnorodnych technik rysunkowych, malarskich i graficznych (m.in. monotypia, linoryt),
- rozwijanie umiejętności warsztatowych poprzez: rysowanie martwej natury, portretu i postaci ludzkiej na podstawie obserwacji,
- tworzenie prac plenerowych,
- poznanie wybranych kierunków w sztuce oraz sylwetek wybranych twórców na przestrzeni dziejów,
- rozwijanie wiedzy dotyczącej perspektywy, skrótów perspektywicznych, światłocienia, proporcji, kompozycji oraz gam barwnych.

Informacje o zespole: Grupa plastyczna dla dorosłych działa w Kubiszówce od września 2013 roku. Program obejmuje zarówno wprowadzenie podstaw dla osób początkujących, jak również szeroką gamę propozycji działań warsztatowych dla osób zaawansowanych, chcących doskonalić znane techniki i poznawać nowe.

Powrót