ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 ARTYSTYCZNE SOBOTY 

ARTYSTYCZNE SOBOTY

ARTYSTYCZNE SOBOTY

Termin zajęć:
sobota - dzieci ze szkoły podstawowej godz. 9.00 - 11.00,
sobota - młodzież godz. 11.00 - 13.00.
 
 Instruktor: Ewa Fodczuk 

 
W programie:
 
Dzieci ze szkoły podstawowej podczas zajęć plastycznych będą wzbogacały wiedzę na temat
różnych technik plastycznych, rozwijały zdolności manualne i pobudzały swoją wyobraźnię.
 
Młodzież podczas zajęć plastycznych będzie doskonalić umiejętności z zakresu rysunku
i malarstwa oraz pogłębiać indywidualny rozwój artystyczny.

Powrót

Galeria