ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Kreatywne Zajęcia Plastyczne 

Kreatywne Zajęcia Plastyczne

 KREATYWNE ZAJĘCIA

PLASTYCZNE

wtorek 16.30

 

Uczestnicy zajęć poznają różne dziedziny sztuk plastycznych:

rysunek, malarstwo,  formy przestrzenne.

Biorą udział w konkursach plastycznych.


Cele dydaktyczne:

- kształtowanie własnego warsztatu twórczego,

- rozwijanie wyobraźni przestrzennej,

- doskonalenie umiejętności manualnych,

- rozwijanie wrażliwości estetycznej,

- zapoznawanie się z różnymi technikami plastycznymi


 

 

Powrót