ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Teatrzyk TAKIE hi - hi... 

Teatrzyk TAKIE hi - hi...

Zapraszamy na zajęcia teatralne

dzieci w wieku 10-13 lat

 

zajęcia w czwartki od godz. 12.30 - 14.00

z a p r a s z a m y

Powrót