ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

TANIEC - DROGA DO SIEBIE

Adresaci: osoby dorosłe

Prowadząca: Magdalena Kidoń: psychoterapeuta DMT, choreoterapeuta, członek Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Rozwoju Chen Tai Ji Quan

Termin: czwartki w godz.18.30-20.00

Grupa rozwoju osobistego poprzez taniec i ruch. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem tańca kreatywnego, ruchu spontanicznego, ćwiczeń choreoterapeutycznych, elementów pracy z ciałem, treningu odczuwania i relaksacji, symboliki gestów, wizualizacji, improwizacji tanecznej, a także tańców w kręgu.

Będziemy pracować ze świadomością ciała, przestrzeni, rytmu, ugruntowaniem, nad relacjami z innymi oraz samym sobą, poznawać, wyrażać i transformować emocje, integrować je z ciałem i umysłem.

Bądź gotów poruszać się w grupie, parach, podgrupach i indywidualnie; przy muzyce, a czasem bez. Tańczymy boso, w wygodnym stroju. Zajęcia przeznaczone są dla osób dorosłych, ciekawych siebie i świata – bez limitu wieku i o różnym poziomie sprawności.

Zapraszam do podróży w głąb siebie i odkrywania nowych relacji ze światem!

Zapisy do nowej grupy do 20 grudnia 2016 r. (zajęcia rozpoczynają się 4 stycznia 2017 r.) 

Powrót