ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Grupa Taneczna 4 - 6 lat

 

 Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku

 

 4 - 6 lat

 

w czwartki od 5 października

2017 r.

 

o godz. 17.00 

 

Instruktor prowadzący:

 

Marta Sandurska

 

Zapisy w sekretariacie

 

lub lelefonicznie 33 816 17 80

 

z a p r a s z a m y

 

Powrót