ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Grupa Taneczna 4 - 6 lat

 Zajęcia taneczne dla dzieci w wieku

 4 - 6 lat

w czwartki od 16.30 do 18.00 

Rozpoczęcie zajęć w październiku 2017 r.

Zapisy w sekretariacie

lub lelefonicznie 33 816 17 80

z a p r a s z a m y

 

Powrót