ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

ANGIELSKI dla 7-8 latków!

Adresat zajęć: dzieci 7-8 lat

 

Termin zajęć: czwartek, godz. 17.00-17.45

Instruktor:  Anna Mędrek-Białek
 

W programie:  przyswajanie języka angielskiego w oparciu o metodę Creative! Early English, która ma na celu wzbudzenie naturalnej ciekawości poznawczej, pasji i fascynacji uczeniem się języka angielskiego poprzez różnorodne działania twórcze, bliskie zainteresowaniom i potrzebom dzieci. Lekcje języka angielskiego można połączyć z zajęciami nowej grupy rytmiczno-tanecznej Słodziaki. 

Powrót