ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Grupa teatralna HOKUS-POKUS

Adresat zajęć: dzieci w wieku 7 - 10 lat.

Termin zajęć: środa, godz. 15.00-17.30.

Instruktor: Anna Majeranowska-Widomska

Program: Warsztaty teatralne z wykorzystaniem elementów dramy.

Powrót