ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

Grupa teatralna TRZECI GONG

Adresat zajęć: dzieci w wieku 9 - 13 lat.

Termin zajęć: 

Instruktor: Michał Czaderna

 

Powrót