ZAUŁEK z WOLUMINEM            

Zespoły

 Warsztaty literackie! 

Warsztaty literackie!

ADRESAT ZAJĘĆ: młodzież i dorośli

TERMIN ZAJĘĆ: wtorek, godz. 18.00-20.00.

PROWADZĄCY: Jan Picheta

OPIS ZAJĘĆ:

Doskonalenie umiejętności pisarskich, warsztaty kreatywnego pisania, analiza tekstów literackich, wprawki dziennikarskie oraz konsultacje własnej twórczości.

 

Powrót