Zabierz na resztę dnia

Mów tylko wtedy, gdy cię pytaj±, ale żyj tak, aby cię pytano.

Paul Claudel (1868-1955) - francuski poeta i dramaturg